odwiedź nas na myspace facebook

aktualności

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, 50-044 Wrocław, REGON 000277322

 

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:

Tomasz Grzybowski Core Consulting Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań

email: inspektor@coreconsulting.pl

Wyniki Matury 2020 r.

Wyniki tegorocznych matur Absolwenci OSM im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu będą mogli sprawdzić w Internecie we wtorek, 11 sierpnia 2020 roku. W tym celu maturzyści powinni wejść na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej https://wyniki.oke.wroc.pl

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą indywidualnego loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od wychowawcy klasy  w czerwcu br.

Po tym terminie Sekretariat szkoły wydawać będzie zdającym Świadectwa dojrzałości oraz aneksy i zaświadczenia o wynikach. Przekazane szkole przez OKE we Wrocławiu dokumenty wydawane będą każdemu absolwentowi (po okazaniu dokumentu tożsamości) lub innej upoważnionej przez niego osobie (po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego upoważnienia) w godzinach od 10:00 do 12:00.
Na wniosek absolwenta skan Świadectwa dojrzałości może być przesłany przez Sekretariat szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie klas II OSM I i II stopnia im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą indywidualnego loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od wychowawcy klasy  w czerwcu br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Po tym terminie Sekretariat szkoły wydawać będzie Zaświadczenia imienne przekazane szkole przez OKE we Wrocławiu każdemu uczniowi (po okazaniu legitymacji szkolnej) lub rodzicowi ucznia (po okazaniu dokumentu tożsamości) w godzinach od 10:00 do 12:00.

Na wniosek rodzica skan Zaświadczenia może być przesłany przez Sekretariat szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).
Nieodebrane zaświadczenia przekazane będą uczniom po wznowieniu nauki w szkole.

Lista podręczników

Lista podręczników na rok szkolny 2020/2021

w załączeniu

więcej

Informacja stołówki

Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci korzystały z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/2021, proszeni są o wypełnienie Umowy na korzystanie z obiadów w dwóch egzemplarzach i dostarczenie ich do szkoły w terminie do 04.09.2020 r.

Druki umów w zakładce Stołówka

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego w OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu


https://www.youtube.com/watch?v=wHb_kZKZJ38

 

List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://cea-art.pl/messages/list%20Pana%20Premiera%20zakonczenie%20roku%20szkolnego%202019%202020.pdf

Wydawanie świadectw

Ogłoszenie dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego.

 

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego, podczas których wręczane są świadectwa naszym uczniom. Ze względu na reżim sanitarny na terenie szkoły oraz utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne dyrekcja szkoły podjęła decyzję, że świadectwa szkolne kończące rok szkolny 2019/2020 wydawane będą jedynie klasom  kończącym stopień I oraz II OSM.

W dniu 26 czerwca świadectwa otrzymają uczniowie klas 6 I st. OSM we Wrocławiu.         

W tym dniu będzie możliwość odebrania świadectw przez uczniów z innych klas. Warunkiem jest konieczność zgłoszenia tego faktu wychowawcom przez e-dziennik do dnia 24.06.2020 r.  

Świadectwa klas maturalnych, po przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych wręczane będą w dniu 3 lipca. Uczniowie pozostałych klas otrzymają świadectwa we wrześniu 2020 r.

 

Organizacja:

  • Klasy 6 OSM  I stopnia -  26 czerwca br.  godz. 9:00, parter, obok auli.
  • Indywidualny, zgłoszony odbiór świadectw - 26 czerwca br.  godz. 10:00,  parter, obok auli.
  • Klasy VI OSM II stopnia-  3 lipca br. godz. 10:00, aula, parter.

Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa – każdy uczeń dezynfekuje ręce po wejściu na teren szkoły, ma obowiązkowo założoną maseczkę ochronną i zachowuje zalecany dystans między osobami w czasie całego pobytu na terenie szkoły oraz ma własny długopis do poświadczenia odbioru świadectwa.
Nie odebrane w terminie świadectwa uczniowie odbiorą w terminie ustalonym z pracownikami Sekretariatu lub we wrześniu br.

Dyrekcja OSM I i II stopnia  im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

Zwroty książek do biblioteki

Komunikat w sprawie terminów organizacji zwrotów podręczników, książek i nut do biblioteki szkolnej – czerwiec 2020 r.

  1. Od 22 do 24 czerwca 2020 roku biblioteka szkolna rozpoczyna przyjmowanie  podręczników, książek oraz wypożyczonych nut.
  2. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podręczniki będą przyjmowane w bocznym wejściu stołówki szkolnej. Uczniowie/rodzice/opiekunowie prawni będą przekazywać materiały nauczycielom bibliotekarzom według wyznaczonych godzin, zgodnie z załączonym harmonogramem.
  3. Przygotowując cały komplet podręczników, książek oraz nut do zwrotu należy: zdjąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki oraz zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek.

Zwrot podręczników, książek oraz nut:
    • podręczniki, książki oraz nuty powinny być zapakowane w mocną reklamówkę,
    • do zapakowanych podręczników, książek oraz nut należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą oraz wykazem znajdujących się wewnątrz materiałów,
    • do wyznaczonego miejsca, w którym nastąpi przekazanie podręczników należy podchodzić pojedynczo z zachowaniem odstępów między kolejnymi osobami,
    • materiały biblioteczne zdawane będą w punkcie przygotowanym w stołówce szkoły od strony Filharmonii, bez potrzeby wchodzenia ucznia/rodzica na teren szkoły.

Po zakończonej kwarantannie podręczników - nauczyciele bibliotekarze dokonają oceny stanu podręczników. W razie braków lub zniszczenia zostanie wysłana informacja do rodzica poprzez e-dziennik.

HARMONOGRAM

  • Klasy: 1, 2, 3, 4 OSM  I stopnia- poniedziałek 22.06.2020,  godz. 11:00-15:00
  • Klasy: 5, 6 I stopnia oraz klasy I i II  OSM II stopnia - wtorek 23.06.2020,  godz. 11:00-15:00
  • Klasy: III, IV, V, VI  OSM II stopnia - środa 24.06.2020, godz. 11:00-15:00
Ustalony został dodatkowy termin dla wszystkich na dzień 25 czerwca (czwartek) w godzinach 14:00-17:00
1 2 »
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nd
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
pion muzyczny
pion ogólnokształcącyPrzydatne linki